VARICELLA VIRUS VACCINE

VARICELLA VIRUS VACCINE

موارد مصرف‌: اين‌ فرآورده‌ براي‌ ايجادايمني‌ فعال‌ برعليه‌ آبله‌مرغان‌ براي‌ افرادي‌(از 12 ماهگي‌ به‌بعد) مصرف‌ مي‌شود، كه‌يا خطرابتلاي‌ آنهابه‌ بيماري‌ زياد است‌ يا به‌مقدار زياد مستعد هرگونه‌ عارضه‌ ناشي‌ازآبله‌مرغان‌ هستند.

مكانيسم‌ اثر: واكسن‌ آبله‌ مرغان‌ حاوي‌ويروس‌هاي‌ زنده‌ ضعيف‌ شده‌ Varicellaاز سويه‌  Oka/Merckمي‌باشد اين‌ واكسن‌بخوبي‌ تحمل‌ مي‌شود و در مقابل‌ عفونت‌طبيعي‌ آبله‌ مرغان‌ مصونيت‌ ايجاد مي‌كند.

موارد منع‌ مصرف‌: بارداري‌، حساسيت‌نسبت‌ به‌ يكي‌ از اجزا واكسن‌ ( مثل‌ ژلاتين‌)،سابقه‌ واكنش‌ آنافيلاكتوئيد نسبت‌ به‌نئومايسين‌، بيماران‌ مبتلا به‌ هر نوع‌سرطان‌ بدخيم‌ مغز استخوان‌ و سيستم‌لنفاوي‌، مصرف‌ همزمان‌ داروهاي‌ كاهنده‌سيستم‌ ايمني‌، نقص‌ اوليه‌ يا اكتسابي‌سيستم‌ ايمني‌، سل‌ فعال‌ درمان‌ نشده‌،سابقه‌ فاميلي‌ نقص‌ ايمني‌ ژنتيكي‌ و هر گونه‌بيماري‌ حاد و بيماريهاي‌ عفوني‌ همراه‌ باتب‌ از موارد منع‌ مصرف‌ اين‌ واكسن‌مي‌باشند.

هشدارها: 1 ـ از تزريق‌ واكسن‌ به‌ زنان‌باردار بايد خودداري‌ كرد. به‌ زنان‌ توصيه‌شود تا سه‌ ماه‌ بعد از واكسيناسيون‌ ازبارداري‌ اجتناب‌ كنند.

2 ـ استفاده‌ از اين‌ واكسن‌ براي‌ كودكان‌ باسن‌ كمتر از 12 ماه‌ توصيه‌ نمي‌شود.

عوارض‌ جانبي‌: درد، خارش‌، تورم‌، قرمزي‌،هماتوم‌ و سفتي‌ در محل‌ تزريق‌ واكسن‌،جوشهائي‌ شبيه‌ بيماري‌ طبيعي‌ از عوارض‌جانبي‌ اين‌ فرآورده‌ مي‌باشند.

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: بيماران‌ تحت‌ درمان‌ باداروهاي‌ كاهنده‌ سيستم‌ ايمني‌ ياگلوكوكورتيكوئيدها در مقايسه‌ با افرادسالم‌ حساسيت‌ بيشتري‌ به‌ ابتلا و عفونت‌دارند. در اين‌ بيماران‌ واكسيناسيون‌ باويروس‌ زنده‌ ضعيف‌ شده‌ منجر به‌ بروزجوشهاي‌ جلدي‌ و بيماري‌ منتشر مي‌شود.

واكسيناسيون‌ بايد حداقل‌ 5 ماه‌ بعد ازانتقال‌ خون‌ يا پلاسما، تجويزايمنوگلوبولين‌ها يا ايمنوگلوبولين‌ ضد آبله‌مرغان‌ انجام‌ گردد. همچنين‌ تا 2 ماه‌ بعد ازواكسيناسيون‌ از تزريق‌ ايمنوگلوبولين‌هامخصوصا ايمنوگلوبولين‌ ضد آبله‌ مرغان‌خودداري‌ شود، مگر فوايد استفاده‌ ازايمنوگلوبولين‌ها بر واكسيناسيون‌ برتري‌داشته‌ باشد.

بدليل‌ بروز سندرم‌  Reye’sهنگام‌ مصرف‌ساليسيلاتها در بيماران‌ مبتلا به‌ آبله‌مرغان‌، كليه‌ افراد واكسينه‌ شده‌ تا 6 ماه‌بعد از واكسيناسيون‌ نبايد داروهاي‌ساليسيلاتي‌ را مصرف‌ كنند.

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ بدليل‌ احتمال‌ انتقال‌بيماري‌، افراد واكسينه‌ شده‌ بايد از تماس‌نزديك‌ با افراد مستعد (نوزادان‌، زنان‌باردار و بيماران‌ مبتلا به‌ نقص‌ ايمني‌ )پرهيز نمايند.

2 ـ افراد داراي‌ سابقه‌ فاميلي‌ بيماري‌مادرزادي‌ يا اكتسابي‌ نقص‌ ايمني‌ نبايدواكسينه‌ شوند، مگر اينكه‌ كارآئي‌ سيستم‌ايمني‌ فرد اثبات‌ شود.

3 ـ در هنگام‌ حمل‌ و نقل‌ بايد دردماي‌ -20درجه‌ سانتيگراد يا سردتر نگهداري‌ شود.قبل‌ از آماده‌ سازي‌ و به‌ منظور حفظ كامل‌قدرت‌ اثر، واكسن‌ آبله‌ مرغان‌ را بايد در يك‌فريزر بدون‌ برفك‌ در درجه‌ حرارت‌ -15درجه‌ سانتيگراد يا سردتر نگهداري‌ كرد.محلول‌ رقيق‌ كننده‌ واكسن‌ را بايد در درجه‌حرارت‌ اتاق‌ يا يخچال‌ نگهداري‌ كرد. قبل‌ ازآماده‌ سازي‌ نيز واكسن‌ بايد بدور از نورنگهداري‌ شود.

4 ـ براي‌  آماده‌ سازي‌ واكسن‌ ابتدا

0/7 ميلي‌ليتر از محلول‌ رقيق‌ كننده‌

را به‌ كمك‌ يك‌ سرنگ‌ بايد به‌ پودر

ليوفيليزه‌ واكسن‌ اضافه‌ كرد و به‌ آرامي‌ هم‌زده‌ شود تا واكسن‌ بطور كامل‌ حل‌ گردد.واكسن‌ آماده‌ شده‌ شفاف‌، بيرنگ‌ تا زردكمرنگ‌ مي‌باشد. تمامي‌ محتوي‌ ويال‌ رابايد با استفاده‌ از يك‌ سرنگ‌ خارج‌ كرد.پس‌ از تعويض‌ سوزن‌ سرنگ‌ تمامي‌واكسن‌ (در حدود 0/5 ميلي‌ليتر) را بايدتزريق‌ كرد.

به‌ منظور جلوگيري‌ از كاهش‌ قدرت‌ اثر،واكسن‌ آماده‌ شده‌ را بلافاصله‌ بايد تزريق‌كرد و در صورت‌ عدم‌ مصرف‌ بعد از 30دقيقه‌ واكسن‌ را بايد دور ريخت‌. براي‌رقيق‌ كردن‌ واكسن‌ فقط از محلول‌ همراه‌واكسن‌ استفاده‌ شود. از انجماد واكسن‌آماده‌ شده‌ بايد جلوگيري‌ كرد.

مقدار مصرف‌: اين‌ واكسن‌ نبايد تزريق‌وريدي‌ شود. براي‌ كودكان‌ 1-12 سال‌،مقدار 0/5 ميلي‌ليتري‌ راه‌ زيرجلدي‌ (درسطح‌ بيروني‌ عضله‌ بازو)تزريق‌ شود.براي‌ افراد با سن‌ بيش‌ از 13 سال‌، واكسن‌در دو نوبت‌ هر بار 0/5 ميلي‌ليتر به‌ فاصله‌4-8 هفته‌ از يكديگر از راه‌ زيرجلدي‌ درسطح‌ بيروني‌ عضله‌ بازو تزريق‌ شود.

اشكال‌ دارويي‌:

Powder for Injection in single dose vials

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X
Add to cart